2021. szeptember

A kedvezményezett neve: FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

  • A projekt címe: Csapadékvíz elvezetés Fülöpszálláson 2021.”

A szerződött támogatás összege: 149 915 570 Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Fülöpszállás község belterületén a meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése, új csapadékvíz gyűjtő- és elvezető hálózattal való kiegészítése, valamint az összegyűjtött csapadékvizek vízvisszatartására, késleltetett levezetésre záportározó létesítése a TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00021 projekt keretében megvalósult. A fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűntek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes a település érintett résznek vízelvezetését ellátni. A megvalósult víztározó kialakításával a csapadékvizek nagyobb része a területen marad, az visszatartásra kerül és helyben kerül tározásra, ezáltal egyrészt csak a többletvizek kerülnek elvezetésre, így kevésbé terhelik a befogadót, másrészt a felszíni és a felszín alatti vízkészletek közötti gazdálkodás ezzel realizálódik: ha a víztározó feltöltött, akkor a talajvíz utánpótlása biztosítva van.

A természetes lefolyási viszonyok, lejtések  , terepszintek jelen – TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00062 számú –  projekt keretében lehetővé teszik, hogy a belterület É_i, ÉNY-i részén  az Arany J.-Botond-Csaba utcákról Solti útra csatlakozó  részén az állami közút alatti átvezetéssel, a már megépült levezető rendszerre vezessük le a keletkező csapadékvizet. Az érintett terület ÉNY-i részén a Széchenyi-Dózsa Gy.-Alkotmány és Toldi utcákban a természetes terepviszonyok lehetővé teszik, hogy a csapadékvíz helyben tartását elősegítő nyílt, szikkasztóárkos megoldást alkalmazzunk, hasonlóan a Forrás utcai és a Rákóczi utcai  árokhoz. . Az Erkel Ferenc utca illetve az Ady Endre utcában az I. ütemben megépített zárt csatornába a Rákóczi u. NY-i, az Ady E.u. D-i részéről , mint viszonylag magasabban levő területről, valamint a Hétvezér utca NY-i részéről egy rövidebb szakaszon szintén gravitációs úton vezetik be.  Az Ady Endre utca ÉK-i szakasza a egy kisebb völgyben húzódik, az ide tervezett levezető rendszerbe szintén gravitációs úton lehet bevezetni burkolt csatornákon két oldalról a Herpai Vilmos, Hétvezér, Wesselényi valamint a Móra Ferenc utcákban keletkező csapadékvizet. Az Ady Endre utcáról a talaj telítődése után elszivárogni nem képes csapadékvizet az Ady Endre utcában kiépítésre kerülő nyílt burkolt árokban és egy kb.110 m-es szakaszon zárt rendszeren keresztül vezetik az I. ütemben megépült csatornába, majd azon keresztül a szintén  az I. ütemben megépült tározóba.  A projekt keretében így összesen 1890 m burkolt árok és 1950 m szikkasztóárok kerül kiépítésre ill. kialakításra.

A projekt megvalósításának közvetlen eredménye, hogy Fülöpszállás Község lakosságának döntő többsége  a támogatott vízgazdálkodási fejlesztés révén mentesített lesz a bel- és csapadékvíz károkozástól.

A projekt közvetett hatásaként jelentkezik, hogy az infrastrukturális fejlesztés révén:

  • javul a település népességmegtartó képessége,
  • növekszik gazdasági vonzereje,
  • javítja az érintett lakosság élet- és munkakörülményeinek, a vállalkozások működésének javítását szolgáló infrastrukturális hátteret.

A kivitelezés a tervek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése után lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése után kezdődhet.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.március 30.

A projektazonosító száma: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00062

Az OP megnevezése: Terület – és Településfejlesztési Operatív Program

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/

 

2.1. Átnézetes helyszínrajz