Az alábbi űrlap segítségével időpontot kérhet ügyintézőinknél:

Ügyintéző kiválasztása (kötelező)

*Segédlet az űrlap alatt!

Nap kiválasztása

Időpont

Ügyfélfogadási idő
Hétfő: 8:00-12:00 du. nincs ügyfélfogadás
Kedd: 8:00-12:00 és 13:00-15:00
Szerda: nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-15:00
Péntek: 8:00-12:00

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám

Időpontfoglalás rövid leírása

 


*

Gubacsi Gyula polgármester

Szabóné dr. Somogyi Szilvia jegyző

Simon László aljegyző

Vassné Ambrus Irén gazdasági vezető főtanácsos – költségvetési ügyek, önkormányzati ingatlanok bérbeadási ügyei

Bajusznács Jánosné gazdasági főmunkatárs -pénzügy-gazdálkodás, számlázás

Körmendi Lajosné igazgatási főmunkatárs: szociális ügyek, települési segélyezési ügyek, egyes munkanélküli ellátások, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás kérelmek, anyakönyvi és házasságkötési ügyek

Tánczos Györgyné termőföld forgalmazással kapcsolatos ügyek, kifüggesztések, hagyatéki ügyek, gyermekvédelmi kedvezmény ügyek, méhek bejelentése, ebnyilvántartással kapcsolatos ügyek, fakivágás bejelentése

Kiss Éva adóügyi főmunkatárs – gépjárműadó, helyi iparűzési adó, talajterhelési díj, adók módjára behajtandó köztartozások, hulladékszállítási ügyek, temetői hozzájárulás befizetések,  házipénztárak

Mátyás Kinga családgondozó – gyermek kapcsolattartási, veszélyeztetettségi ügyek, gyermekelhelyezés elindítása