Új, három csoportos óvoda építése Fülöpszálláson

A jelenlegi  óvoda a község központjában, a Herpai Vilmos Általános Iskola, a Református templom és a helyi konyha közelében van. Az 1960-as években épült kollégiumi épület lett átalakítva, majd 1992-ben kibővítve. Az épület jelen állapotában nem felel meg minden tekintetben a létesítményre vonatkozó működési előírásnak, átalakítása, felújítása gazdaságosan és a jogszabályi előírásoknak is megfelelően nem kivitelezhető.

A projekt célja: A projekt keretében a Fülöpszállás, József Attila u. 3. sz. alatti telken megépül egy, a mai kor követelményeinek és a szabványoknak is megfelelő , közel 700 m2 alapterületű új, három csoport befogadására alkalmas, energiatakarékosan  üzemeltethető, külön tornaszobával és tálaló konyhával, valamint kisegítő helyiségekkel ellátott óvoda épül. A projekt keretében a jelenlegi épületben levő eszközökön túl új eszközök, bútorok beszerzésére is sor kerül. Az épület mindenben megfelel az akadálymentesítési előírásoknak, megközelítése, használata a mozgásokban és egyéb készségükben akadályozott látogatók számára teljes egészében lehetségessé válik.

A Terület – és Településfejlesztési Operatív Program keretében szerződött támogatás összege: 177.800.000,- Ft, a támogatás mértéke: 100%

A kivitelezés a lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése után kezdődhet.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.április 30.

A projektazonosító száma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00022

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/

 

Fülöpszállás Óvoda látványterv