2019. december
FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

ELKÉSZÜLT AZ ÚJ, HÁROM CSOPORTOS ÓVODA ÉPÜLETE FÜLÖPSZÁLLÁSON

A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00022 azonosító számú projekt keretében az Önkormányzat beruházásában a Fülöpszállás, József Attila u. 3. sz. alatti telken megépült a mai kor követelményeinek és a szabványoknak is megfelelő, közel 700 m2 hasznos alapterületű új, három csoport befogadására alkalmas, óvoda épület az udvar rendezésével együtt.  Az új létesítmény megfelel az akadálymentesítési előírásoknak, megközelítése, használata a mozgásukban és egyéb készségükben akadályozott látogatók számára teljes egészében lehetségessé válik. Az új óvodában modern és fenntartható környezetben, korszerű eszközökkel felszerelve biztosítottak a minőségi nevelőmunka folytatásának és a gyermekek zavartalan fejlődésének feltételei. A megvalósult beruházás jelentősen javítja az itt élők – főként a gyermekek és családjaik – életminőségét, a település fejlődéséhez is alapul szolgál az önkormányzat kötelező köznevelési feladatai magas szintű ellátása érdekében. A beruházás hozzájárul a gyermekek minőségi neveléséhez, a népességfogyás megakadályozásához, az elvándorlás csökkenéséhez. A beruházás ezen helyi előnyökön túlmenően összességében hozzájárul a település, egyúttal a Kiskőrösi járás népességmegtartó-erejének növeléséhez.

Az új óvodát a használatba vételi engedély, valamint a szabályszerű működéshez szükséges engedélyek megszerzését követően vehetik birtokba óvodásaink, óvónőink és dajkáink.

A projekt a Széchenyi 2020 programban a TOP-1.4.1.-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívás keretében  európai uniós támogatás segítségével valósult meg. Az önkormányzat részére megítélt, vissza nem térítendő támogatás módosított összege 198.63 millió forint, a támogatás mértéke: 100%

A kivitelezést nettó 134.507 millió forint értékben az izsáki Izsépker Plusz Kft. végezte.

A projekt befejezési dátuma: 2019. december 20.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00022

További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/

Fülöpszállás Községi Önkormányzat
Tel: 06-78/435-322
honlap:
www.fulopszallas.hu

 

 

 

 

 

2019. november
FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY

 

ÚJ, HÁROM CSOPORTOS ÓVODA ÉPÜL FÜLÖPSZÁLLÁSON
– Összefoglaló –

A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00022 azonosító számú projekt keretében az Önkormányzat beruházásában a Fülöpszállás, József Attila u. 3. sz. alatti telken megépülő, a mai kor követelményeinek és a szabványoknak is megfelelő, közel 700 m2 hasznos alapterületű új, három csoport befogadására alkalmas óvoda épület és játszó udvar mindenben megfelel az akadálymentesítési előírásoknak. Megközelítése, használata a mozgásukban és egyéb készségükben akadályozott látogatók számára teljes egészében lehetségessé válik. Az új óvodában modern és fenntartható környezetben, korszerű eszközökkel felszerelve biztosított a minőségi nevelőmunka és a gyermekek zavartalan fejlődése. A megvalósuló beruházás jelentősen javítja az itt élők – főként a gyermekek és családjaik – életminőségét, a település fejlődéséhez is alapul szolgál az önkormányzat kötelező köznevelési feladatainak magas szintű ellátása érdekében. A beruházás hozzájárul a gyermekek minőségi neveléséhez, a népességfogyás megakadályozásához, az elvándorlás csökkenéséhez. A beruházás ezen helyi előnyökön túlmenően összességében hozzájárul a település, egyúttal a Kiskőrösi járás népességmegtartó-erejének növeléséhez.

A projekt a Széchenyi 2020 programban a TOP-1.4.1.-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívás keretében  európai uniós támogatás segítségével valósul meg. Az önkormányzat részére megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege 198.63.millió forint, a támogatás mértéke: 100%

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződést nettó 134.507 millió forint értékben az izsáki Izsépker Plusz Kft.-vel kötötte meg az önkormányzat a lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2018. január 11-én.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. december 20.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00022

További információ:
https://www.palyazat.gov.hu,

Fülöpszállás Községi Önkormányzat
Tel: 06-78/435-322
www.fulopszallas.hu

 

 

2019. október
FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY

BEFEJEZÉSÉHEZ KÖZELEDIK AZ ÚJ, 3 CSOPORTOS ÓVODA ÉPÍTÉSE FÜLÖPSZÁLLÁSON

2019. szeptemberére meghaladta a 75%-os készültségi fokot az új, három csoportos óvoda építése. Az épület műszaki átadása a tervek szerint 2019. október 19-én kezdődik. A bútorok és a melegítőkonyhai eszközök beszerzésével párhuzamosan elindítjuk a használatbavételi eljárást, ezek végeztével  a projekt teljes befejezése 2019. december 20-ra várható.
A projekt keretében az Önkormányzat a Fülöpszállás, József Attila u. 3. sz. alatti telken megépít egy, a mai kor követelményeinek és a szabványoknak is megfelelő , közel 700 m2 hasznos alapterületű új, három csoport befogadására alkalmas, energiatakarékosan  üzemeltethető, külön tornaszobával és tálaló konyhával, valamint kisegítő helyiségekkel ellátott óvoda épületet és játszó udvart. A projekt keretében a jelenlegi épületben levő eszközökön túl új eszközök, bútorok beszerzésére is sor kerül. Az épület mindenben megfelel az akadálymentesítési előírásoknak, megközelítése, használata a mozgásokban és egyéb készségükben akadályozott látogatók számára teljes egészében lehetségessé válik. A megvalósuló beruházás jelentősen javítja az itt élők – főként a gyermekek és családjaik – életminőségét, a település fejlődéséhez is alapul szolgál az önkormányzat kötelező köznevelési feladatai magas szintű ellátása érdekében.

A projekt a Széchenyi 2020 programban a TOP-1.4.1.-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívás keretében  európai uniós támogatás segítségével valósul meg. Az önkormányzat részére megítélt, vissza nem térítendő támogatás módosított összege 198,63 millió forint, a támogatás mértéke: 100%

A kivitelező kiválasztására  lefolytatásra került közbeszerzési eljárás eredményének alapján a kivitelezést az Izsépker Plusz Kft. végezheti, a 2018. január 11-én aláírt Vállalkozási szerződés szerint az építés nettó költsége 134.502.664,- Ft.

A projekt tervezett, módosított  befejezési dátuma: 2019. december 20.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00022

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/, Fülöpszállás Községi Önkormányzat 06-78/435-322 telefonon és a www.fulopszallas.hu oldalon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fényképek az új óvoda alapozásáról

 

2018. március
FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY

ÚJ, HÁROM CSOPORTOS ÓVODA ÉPÜL FÜLÖPSZÁLLÁSON

A község lakóinak és önkormányzatának régóta tervezett fejlesztése valósul meg a jelenlegi  – a község központjában, a Herpai Vilmos Általános Iskola, a Református templom és a helyi konyha közelében levő – elavult óvoda épület kiváltására.  Az 1960-as években épült, volt kollégiumi épület lett átalakítva, majd 1992-ben kibővítve óvoda céljaira. Az intézmény jelen állapotában nem felel meg minden tekintetben a létesítményre vonatkozó működési előírásnak. Átalakítása, felújítása gazdaságosan és a jogszabályi előírásoknak is megfelelően nem lenne kivitelezhető.

A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00022 azonosító számú projekt keretében az Önkormányzat beruházásában a Fülöpszállás, József Attila u. 3. sz. alatti telken megépül egy, a mai kor követelményeinek és a szabványoknak is megfelelő , közel 700 m2 hasznos alapterületű új, három csoport befogadására alkalmas, óvoda épület és játszó udvar. A projekt keretében új eszközök, bútorok beszerzésére is sor kerül. Az épület mindenben megfelel az akadálymentesítési előírásoknak, megközelítése, használata a mozgásokban és egyéb készségükben akadályozott látogatók számára teljes egészében lehetségessé válik. A megvalósuló beruházás jelentősen javítja az itt élők – főként a gyermekek és családjaik – életminőségét, a település fejlődéséhez is alapul szolgál az önkormányzat kötelező köznevelési feladatai magas szintű ellátása érdekében.

A projekt a Széchenyi 2020 programban a TOP-1.4.1.-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívás keretében  európai uniós támogatás segítségével valósul meg. Az önkormányzat részére megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege 177,80 millió forint, a támogatás mértéke: 100%

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozó szerződést nettó 134.507 millió forint értékben az izsáki Izsépker Plusz Kft. – vel kötötte meg az önkormányzat a lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2018. január 11-én.

Fülöpszállás Községi Önkormányzat

 

 

2018. január
FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY

ÚJ, HÁROM CSOPORTOS ÓVODA ÉPÜL FÜLÖPSZÁLLÁSON

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és a Szülőket, hogy új fejezetéhez érkezett a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00022 azonosító számú projekt keretében az Önkormányzat beruházásában épülő új, három csoport befogadására alkalmas óvoda épület és játszó udvar megvalósítása. 2018. január 11-én, a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen, a kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződést nettó 134,507 millió forint értékben az izsáki Izsépker Plusz Kft.-vel kötötte meg az önkormányzat. A munkaterület átadásának tervezett időpontja: 2018. február 6.
Kérjük, kísérjék figyelemmel az elmúlt évtizedek egyik leglátványosabb fülöpszállási beruházásának megvalósulását!

A projekt a Széchenyi 2020 programban a TOP-1.4.1.-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívás keretében  európai uniós támogatás segítségével valósul meg. Az önkormányzat részére megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege 177,80 millió forint, a támogatás mértéke: 100%

Fülöpszállás Községi Önkormányzat

 

 

 

2017. október
FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY

Új, három csoportos óvoda épül Fülöpszálláson

A község lakóinak és önkormányzatának régóta tervezett fejlesztése valósul meg a jelenlegi  – a község központjában, a Herpai Vilmos Általános Iskola, a Református templom és a helyi konyha közelében levő – elavult óvoda épület kiváltására.  Az 1960-as években épült , volt kollégiumi épület lett átalakítva, majd 1992-ben kibővítve óvoda céljaira. Az intézmény jelen állapotában nem felel meg minden tekintetben a létesítményre vonatkozó működési előírásnak, átalakítása, felújítása gazdaságosan és a jogszabályi előírásoknak is megfelelően nem lenne kivitelezhető.

A projekt keretében az Önkormányzat a Fülöpszállás, József Attila u. 3. sz. alatti telken megépít egy, a mai kor követelményeinek és a szabványoknak is megfelelő , közel 700 m2 hasznos alapterületű új, három csoport befogadására alkalmas, energiatakarékosan  üzemeltethető, külön tornaszobával és tálaló konyhával, valamint kisegítő helyiségekkel ellátott óvoda épületet és játszó udvart. A projekt keretében a jelenlegi épületben levő eszközökön túl új eszközök, bútorok beszerzésére is sor kerül. Az épület mindenben megfelel az akadálymentesítési előírásoknak, megközelítése, használata a mozgásokban és egyéb készségükben akadályozott látogatók számára teljes egészében lehetségessé válik. A megvalósuló beruházás jelentősen javítja az itt élők – főként a gyermekek és családjaik – életminőségét, a település fejlődéséhez is alapul szolgál az önkormányzat kötelező köznevelési feladatai magas szintű ellátása érdekében.

A projekt a Széchenyi 2020 programban a TOP-1.4.1.-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívás keretében  európai uniós támogatás segítségével valósul meg. Az önkormányzat részére megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege 177,80 millió forint, a támogatás mértéke: 100%

A kivitelezés a lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése után kezdődhet.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. április 30.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00022

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ ,
Fülöpszállás Községi Önkormányzat 06-78/435-322 telefonszámán és a
www.fulopszallas.hu oldalon.

 

Fülöpszállás Óvoda látványterv