„Külterületi utak burkolat felújítása Fülöpszállás és Szabadszállás településeken Fülöpszállás konzorciumvezetésével a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 – 18267003522 azonosító számú pályázat keretében”

Közbeszerzés

VP útfelújítás_- Közbeszerzési dokumentumok (1)

VP útfelújítás – Közbeszerzés felhívás (15)

VP útfelújítás – Bontási jegyzőkönyv

VP útfelújítás – Vállalkozási szerződés