2018. július
FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

 

 

 

ZÁRÓ KÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00188 azonosító számú, „ FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című projekt

A szerződött támogatás összege: 5 999 335,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Ügyfeleinket, hogy a projekt megvalósítása során a 2016. szeptembere és 2018. június 30. közötti időtartamban sikeresen megvalósult  az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás. Az ASP rendszer bevezetésével a hivatalnál folyó ügyintézéshez szükséges eszközállomány megújult, 8 db korszerű munkaállomás és 1 db multifunkcionális nyomtatót helyeztünk üzembe, ezzel is segítve az itt dolgozók hatékonyabb munkavégzését, és a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását. A csatlakozás két lépcsőben történt, 2017. január 1-jén az ún. keretrendszer, az önkormányzati adó -, és a gazdálkodási szakrendszerek éles működése kezdődött, valamint elkészült az Információ Biztonsági Szabályzat és az Iratkezelési Szabályzat, mint működési kereteket biztosító szabályozás. Az éles indítást megelőzően a hivatali dolgozók közül 5 fő vett részt kötelező továbbképzéseken a Magyar Államkincstár keretében működő ASP Központ szervezésében. 2017. folyamán folytatódtak az előkészületek a további, 2018. január 1-től élesbe váltó szakrendszerek – ipar-, kereskedelem, ingatlanvagyon kataszter, hagyaték valamint ügyiratkezelő szakrendszerekhez történő csatlakozás érdekében. Az előkészítés során már valamennyi dolgozó továbbképzése megszervezésre került, így mind a 8 fő legalább egy, de beosztásától függően akár 4-5 szakrendszeri továbbképzést is teljesített. 2018. január 1-től az előbb felsorolt 6 szakrendszeren kívül megtörtént a felkészülés az elektronikus ügyintézés feltételeinek biztosítására, valamint lehetőségünk van az ASP keretében az ún. települési portál rendszer használatára is. A szakrendszeri éles indításokat megelőzően illetve azokkal párhuzamosan a hagyatéki szakrendszeren kívül valamennyi rendszerbe elektronikusan feltöltésre kerültek az előző évek adatállományai a folyamatos munkavégzés érdekében. A napi feladatok ellátása mellett valamennyi hivatali dolgozó lelkiismeretesen látta el az új rendszerek működését elősegítő teendőit.

Az ASP rendszer bevezetésével a hivatalnál folyó ügyintézéshez szükséges eszközállomány megújult, ezzel is segítve az itt dolgozók hatékonyabb munkavégzését, ez által biztosítva ügyfeleink (a lakosság és a vállalkozók) hatékony kiszolgálását és a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.

A projekt befejezési dátuma: 2018.06.30.

A projektazonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00188

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/

                                      Fülöpszállás Községi Önkormányzat

 

Közlemény Fülöpszállás Községi Önkormányzat ASP Központhoz csatlakozásáról