1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postacíme, telefon és telefax száma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálat elérhetőségei
1.2 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása elérhetősége
1.3 A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezetők neve, ügyfélfogadási rend
1.4 A képviselő-testület és bizottságok létszáma, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre

 •   A közfeladatot ellátó szerv feladatait, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei
 •   Szervezeti és Működési Szabályzat
 •   Az önkormányzat önként vállalt feladatai
 •   Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
 •   Képviselő-testületi rendeletek
 •   Képviselő-testületi nyilvános ülések jegyzőkönyve

2.2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 • Ügytipusok

2.3.  Közszolgáltatások
2.4. Adatbázisok, nyilvántartások
2.5. Hivatalos nyilvános kiadványok
2.6. Döntéshozatal, ülések

 • A testületi szerv döntései előkészítésének rendjét, a döntésben való állmapolgári közreműködés módját, a döntéshozatal eljárási szabályait, az ülések helyét és látogathatóságának rendjét a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
 • A képviselő-testület megtartott üléseinek ideje és döntései
 • A képviselő-testület tervezett üléseinek időpontja és napirendje

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 • Tájékoztatók
 • Képviselő-testületi ülések meghívója
 • Képviselő – testületi nyilvános ülések jegyzőkönyvei 2009.
 • Képviselő – testületi nyilvános ülések jegyzőkönyvei 2009.
 • Képviselő – testületi nyilvános ülések jegyzőkönyvei 2010.
 • Képviselő – testületi nyilvános ülések jegyzőkönyvei 2011.
 • Képviselő – testületi rendeletek egységes szerkezetben
 • Képviselő-testületi rendeletek 2008.
 • Képviselő-testületi rendeletek 2009.
 • Képviselő-testületi rendeletek 2010.
 • Képviselő-testületi rendeletek 2011.
 • Képviselő-testületi rendeletek 2012.
 • Képviselő-testületi rendeletek 2013.
 • Képviselő-testületi rendeletek 2014.
 • Polgármesteri Hivatal beszámolói

2.8  A képviselő-testület által kiírt pályázatok

 • Pályázatok

2.9 Vizsgálatok, ellenőrzések jelentései
2.10. Teljesítmény, hatékonyság
2.11  Közérdekű adatok igénylése

 • Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről

2.12. Statisztika
2.13.. Különös és egyedi közzétételi lista
Az önkormányzatnak különös és egyedi közzétételi listája nincs
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

 • Vizsgálatok, ellenőrzések listája
 • Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
 • Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
 • Működés eredményessége, teljesítmény
 • Működési statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók
3.2.1 Éves költségvetések

 • 2009. évi költségvetés
 • 2010. évi költségvetés
 • 2011. évi költségvetés

3.2.2 Beszámolók

3.3. Működés

 • A foglalkoztatottak ( létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések adatait a költségvetési beszámolók tartalmazzák )
 • Támogatások, szerződések