2021. március
FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

Új, két csoportos  bölcsőde  épül Fülöpszálláson

 

Az Önkormányzat a község lakóinak és önkormányzatának régóta tervezett fejlesztését valósítja meg, egyrészt a jogszabályban is előírt kötelezettség teljesítése, másrészt a kisgyermekes édesanyák munkába való visszatérésének elősegítése céljából.

A projekt keretében a 2020-ban szintén a TOP-1.4.1-15 felhívás keretében megépült és használatba vett új, három csoportos óvoda közvetlen szomszédságában egy új, 24 férőhelyes bölcsődét épít az önkormányzat két csoportszobával és az előírt kiszolgáló helyiségekkel együtt az új csoportok és bölcsőde működtetéséhez előírt kötelező eszközök és berendezések beszerzésével.

A fejlesztés eredményeként létrejövő új intézmény 24 férőhely révén javítja a bölcsődei ellátási formához való hozzáférést, fejleszti a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségét, hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.

A beruházásnak köszönhetően az önkormányzat 6 új munkahelyet teremt.

A projekt a Széchenyi 2020 programban a TOP-1.4.1.-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívás keretében európai uniós támogatás segítségével valósul meg. Az önkormányzat részére megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege 200,00 millió forint, a támogatás mértéke: 100%

A kivitelezés a lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése után kezdődhet.

 A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 09. 30.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049

További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/,
Fülöpszállás Községi Önkormányzat
Tel.: 06-78/435-322 

www.fulopszallas.hu