Általános tájékoztató a településrendezési tervek elkészítése megkezdéséről 1

Fülöpszállás településrendezési terv előkészítésével kapcsolatos képviselő-testületi döntések 2015. február

Településrendezési terv szerződések

Fülöpszállás településfejlesztési koncepció és véleményezési eljárás eredményének elfogadása