Szociális Alapellátási Központ kialakítása Fülöpszálláson     

A projekt célja a jelenleg funkció nélküli, Fülöpszállás, Kossuth L.u. 5. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú épület korszerűsítése és bővítése, mellyel egy olyan létesítmény kerül létrehozásra, ahova a fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatások integrálásával az ellátottak szükségleteinek kialakításán túl biztosításra kerül a komfortosság is.   Megvalósul a településen a szociális alapszolgáltatások és a családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat komplex fejlesztése. A projekt ennek a célnak teljes mértékben megfelel, mert az infrastruktúra létrehozásával megvalósulna a magasabb szintű szolgáltatás nyújtásának lehetősége. A jogszabályokban előírt elvárásoknak is jobban meg tudnának felelni, így nemcsak az egyén, a környezete, a község, a régió, hanem Magyarország fejlődését is elő tudnák segíteni.

A projekt célja továbbá, hogy az gyermekjóléti ellátásban részesülők kulturált körülmények között tudják eltölteni idejüket. Bizalmasabb körülmények között tudják megbeszélni problémáikat.

A településen ellátott család és gyermekjóléti szolgálat speciális feladatai között szerepel a kapcsolattartási ügyelet biztosítása. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 22.§ (4) bekezdése szerint a kapcsolattartási ügyelet az érintettek igényeinek megfelelően a kapcsolattartásra megfelelő feltételekkel rendelkező család és gyermekjóléti szolgálatnál biztosítható. Kapcsolattartásra alkalmas helyiségnek minősül a semleges, barátságos, biztonságos, megfelelő fűtéssel, világítással, mosdóval rendelkező helyiség. Ezt egészíti ki a várakozás, találkozók alkalmával a gyermekek részére történő mesefilm nézést lehetővé tevő televízió is.  A projekt fejlesztésének eredményeként a kapcsolattartási formák bármelyikéhez (felügyelt kapcsolattartás, kapcsolattartás helyszíne, gyermek átadás-átvétele) lehetőség lesz a megfelelő intézményi kereteket biztosítani. A munkaidőben és munkaidőn kívüli – külön is egyeztetett – időpontokban is tudnak fogadni az ügyfeleket és a szakembereket.

Étkeztetés tekintetében a projekt eredményeként új igénybevételi módként kulturált, tágas környezetben tudják helyben elfogyasztani az ebédet a szociális étkeztetésben részesülők.

A fejlesztés során a megvalósuló akadálymentesítés hozzájárul ahhoz, hogy az idős emberek az egészségi állapotuknak megfelelően és a babakocsival érkező családok számára a szolgáltatások elérése biztosított legyen. A fejlesztés eredményeképpen egy modern, a községközpont látképét is kedvezően javító, mintegy 270 négyzetméteres épület jön létre, melyhez a szolgáltatások nyújtásához szükséges bútorok, berendezési és felszerelési tárgyak is beszerzésre kerülnek.

A Terület – és Településfejlesztési Operatív Program keretében szerződött támogatás összege: 45.000.000,- Ft, a támogatás mértéke: 100%

A kivitelezés a 2017. szeptemberében lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése után várhatóan még az ősz folyamán megkezdődhet.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.március 31.

A projektazonosító száma: TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00004

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/

 

Szociális Alapellátási Központ látványterve: