2018. március
FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY

 

 

 

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA FÜLÖPSZÁLLÁSON     

Új fejezetéhez érkezett a szociális alapellátási központ kialakítása projekt megvalósítása. A Fülöpszállás, Kossuth L. u. 5. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú épület korszerűsítése és bővítése építési beruházás kivitelezésére 2018. február 27-én meghívásos közbeszerzési eljárást indított önkormányzatunk. Az öt, ajánlattételre felhívott vállalkozás 2018. március 19-ig benyújtotta ajánlatait. Sajnos az ajánlatok mindegyike jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló keretösszeget. A nettó 29.144 milliós árhoz képest a legalacsonyabb ajánlat 38.600 millió forint. Önkormányzatunk a kiemelt célkitűzés megvalósításához szükséges fedezet előteremtésére a szükséges intézkedéseket megteszi. A fedezet megléte esetén a vállalkozási szerződés megkötésére még április hónapban sor fog kerülni.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, az önkormányzat részére megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege 45,00 millió forint, a támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. március 31.

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00004

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ , Fülöpszállás Községi Önkormányzat 06-78/435-322 telefonon és a www.fulopszallas.hu oldalon .

 

 

 

2017. október
FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY

 

 

 

Szociális alapellátási központ kialakítása Fülöpszálláson

A projekt célja a jelenleg funkció nélküli, Fülöpszállás, Kossuth L. u. 5. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú épület korszerűsítése és bővítése, mellyel egy olyan létesítmény kerül létrehozásra, amelyben  a fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatások integrálásával az ellátottak szükségleteinek kialakításán túl biztosításra kerül a komfortosság is.   Megvalósul a településen az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó a szociális alapszolgáltatások és a családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat komplex fejlesztése, az új infrastruktúra létrehozásával az épületben nyújtott szolgáltatások  minősége is javul. A fejlesztés  a rászoruló lakosok , a környezet, a község, a régió fejlődését is elősegíti.

A településen ellátott család és gyermekjóléti szolgálat speciális feladatai között szerepel a kapcsolattartási ügyelet biztosítása, e tevékenység magas szintű ellátásához egy  semleges, barátságos, biztonságos, megfelelő fűtéssel, világítással, mosdóval rendelkező helyiséget alakít ki az önkormányzat, ezt egészíti ki a várakozás, találkozók alkalmával a gyermekek részére történő mesefilm nézést lehetővé tevő televízió is. A szolgálat munkaidőben és munkaidőn kívüli – külön is egyeztetett – időpontokban is tud fogadni  ügyfeleket és  szakembereket. Az étkeztetés tekintetében a projekt eredményeként új igénybevételi módként kulturált, tágas környezetben tudják helyben elfogyasztani az ebédet a szociális étkeztetésben részesülők.

A fejlesztés során a megvalósuló akadálymentesítés hozzájárul ahhoz, hogy az idős emberek az egészségi állapotuknak megfelelően és a babakocsival érkező családok számára a szolgáltatások elérése biztosított legyen. A fejlesztés eredményeképpen az önkormányzat egy modern, a községközpont látképét is kedvezően javító, mintegy 270 négyzetméteres épületet hoz létre, melyhez a szolgáltatások nyújtásához szükséges bútorok, berendezési és felszerelési tárgyak is beszerzésre kerülnek.

A projekt a Széchenyi 2020 programban a TOP-4.2.1-15-BK1.  Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívás keretében európai uniós támogatás segítségével valósul meg. Az önkormányzat részére megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege 45,00 millió forint, a támogatás mértéke: 100%

A kivitelezés a 2017. szeptemberében lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése után várhatóan még az ősz folyamán megkezdődhet.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. március 31.

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00004

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/
Fülöpszállás Községi Önkormányzat 06-78/435-322 vagy
www.fulopszallas.hu oldalon.

 

 

Szociális Alapellátási Központ látványterve: