FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZPONTI BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE

A projekt keretében a község belterületi központjában levő utcákban szeretnénk megoldani a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukcióját, ezáltal az érintett öblözetben az épített környezet és a lakosság védelmét, valamint egy záportó kialakítását, mely egyrészt a település utcáiból érkező vizek egyik befogadója, másrészt a vízvisszatartás szempontjából az egyik fontos, önállóan is támogatható projektelem. A település leglátogatottabb része a Kossuth Lajos út (Önkor¬mányzat, Óvoda, Orvosi rendelő), a Solti út (Kereskedelmi egység) és a Kiskunság tér (református templom), amely bár egy magas pontja a településnek, de egy nagyobb mennyiségű csapadékvíz nem tud elszivárogni, továbbá nem tud lefolyni a területről, így a közintézmények megközelítése problémát okoz heves esőzések alkalmával. A jelenleg is burkolt területeken (parkolók) burkolt fedlapos csatornahálózat kialakítása indokolt, egyéb esetben földmedrű árkok kerültek betervezésre. A kapubejárókban szintén burkolt fedlappal ellátott szakaszok kerültek kialakításra. A kisebb árokszelvények esetén a TB burkoló elemek fedlapja a térszínen halad, ezért ezek teherbírásakor “A” terhelési osztályú lapokat kell beépíteni. A burkolt csatornaszakaszokon célszerű olyan előregyártott mederelemet alkalmazni, amely réselt, azaz nem teljesen zárt rendszerű, hanem az elem fenék részén nyílások vannak elhelyezve, hogy egy kisebb intenzitású csapadék esetén a réseken a talajba szivároghasson az esővíz, ezt az árkok kis – hosszanti irányú terep esésével lehet biztosítani. Az Erkel utcán történik az előzőekben említett területről lefolyó csapadékvíz levezetése az árvízcsúcs csökkentő záportározóig. Az Erkel utca szűk szelvénye, illetve a vízlevezetést biztosító csatorna 1,5-2 m-es mélysége miatt, csak zárt rendszerű csatorna építhető be. A talajmechanikai vizsgálatok alapján jellemzően finom homok található a területen, ezért egy nyílt szelvényű árok esetén csak “lankás” 2:1 és 3:1 rézsűhajlás alakítható ki, amelynek eredményeként az árkok 15- 20 m szélesek lennének. Ezen a kb. 320 m hosszú szakaszon csak zárt csatornarendszer alkalmazható, amelynek előnye viszont, hogy a környező utcák a későbbiekben – ha szükséges – rácsatlakoztathatók a hálózatra. A zárt csatornák aknái átlagban 50 méterenként kerültek betervezésre, az aknák rácsos öntöttvas fedlappal kerülnek kialakításra, a felszínen gépjárművel is járható folyókák vezetik a vizet a rácsos vízgyűjtő aknákhoz. A tóba kerülő olajos szennyezések megakadályozására az aknákba olajfogó “töltetes kosarak” kerülnek elhelyezésre. Az Erkel utcáról érkező csapadékvizek ideiglenes befogadója egy 1,5 ha nagyságú záportározó tó, amelynek árhullám csökkentő hatása van. A nagy hozamú csapadékvizek tározására szolgál, hogy a befogadót mentesítse a hirtelen nagy mennyiségű csapadékvíz terheléstől. A záportározót kb. 1,5 m magas 2:1-es rézsűhajlású töltés veszi körbe, a tó befogadó kapacitása ennek megfelelően 1 m magas vízoszlop tartása esetén kb. 12.000 m3. A záportározóban tartandó víz szintbéli szabályozását vízkormányzó műtárgyak biztosítják, egy beeresztő és egy leeresztő műtárgy beépítésével. A leeresztő műtárgy esetén egy szintszabályzó beépítését terveztük, amely a tározó kapacitás elérést követően leereszti a vizet, a tó teljes kiürülésének megakadályozása érdekében viszont lezárja a víz útját. A kijelölt záportározó jelenleg is egy nádborítású terület, amely a mély fekvéséből adódóan jelenleg is nagyobb csapadék esetén megtelik vízzel, a talajmechanikai adottságait tekintve a felső 0,5 m-en homokos agyag réteg található, amely miatt nem szárad ki a terület. A záportározó kialakításakor csak a felső humuszréteg kerül leszedésre és a tó környezete kerül rendezésre, a töltés kiépítésével. A záportározó maximális kapacitását elérve a vízszintszabályzó műtárgy segítségével a csapadékvíz egy kb. 1,3 km hosszú földmedrű árokba kerül, amely a befogadóig vezeti a vizet. Az árok a 2011 évi haváriakor került kialakításra.

A Terület – és Településfejlesztési Operatív Program keretében szerződött támogatás összege: 115.000.000,- Ft, a támogatás mértéke: 100%

A kivitelezés a tervek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése után lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése után kezdődhet.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.április 30.

A projektazonosító száma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00021

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/