2020. február

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY

 

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZPONTI BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE

 

A Fülöpszállás központi belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer építése című, TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00021 számú projekt keretében megvalósítani szándékozott beruházás kivitelezési munkálatai hamarosan megkezdődnek.

Az építés során a Kiskunság tér – Solti utca – Bajcsy – Zs. utca – Kossuth Lajos utca – Árpád utca – Erkel F. utca – Ady E. utca – Rákóczi utca – nyomvonalon a csapadékvíz elvezető árkok felújítása valósul meg és ingatlanbejárók átereszeinek cseréjével együtt  a 0191/2. hrsz telken át a 0375/88-89-90.hrsz-en kialakításra kerülő záportározóig.
A záportározótól a helyszínrajzon jelölt nyomvonalon nyílt levezető árok ( a 2011-ben létesített árok nyomvonalán ) kerül kialakításra magán- illetve önkormányzati tulajdonú ingatlanokon a DVCS bevezetésig.

A projekt keretében a község belterületi központjában levő utcákban oldja meg az Önkormányzat a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukcióját, ezáltal az érintett öblözetben az épített környezet és a lakosság védelmét, valamint egy záportó kialakítását, mely egyrészt a település utcáiból érkező vizek egyik befogadója, másrészt a vízvisszatartás szempontjából az egyik fontos, önállóan is támogatható projektelem. A település leglátogatottabb része a Kossuth Lajos út (Önkormányzat, Óvoda, Orvosi rendelő), a Solti út (Kereskedelmi egység) és a Kiskunság tér (református templom), amely bár egy magas pontja a településnek, de egy nagyobb mennyiségű csapadékvíz nem tud elszivárogni, továbbá nem tud lefolyni a területről, így a közintézmények megközelítése problémát okoz heves esőzések alkalmával. A jelenleg is burkolt területeken (parkolók) burkolt fedlapos csatornahálózat kialakítása indokolt, egyéb esetben földmedrű árkokat alakít ki az önkormányzat. A kapubejárókban szintén burkolt fedlappal ellátott szakaszokat alakítanak ki. A kisebb árokszelvények esetén a TB burkoló elemek fedlapja a térszínen halad, ezért ezek teherbírásakor “A” terhelési osztályú lapokat építenek be. A burkolt csatornaszakaszokon réselt, azaz nem teljesen zárt rendszerű előregyártott mederelemet alkalmaznak. Az Erkel utcán vezetik le az előzőekben említett területről lefolyó csapadékvIzet az árvízcsúcs csökkentő záportározóig. Az Erkel utcában  csak zárt rendszerű csatornát épít az önkormányzat. Az Erkel utcáról érkező csapadékvizek ideiglenes befogadója egy 1,5 ha nagyságú záportározó tó lesz, amelynek árhullám csökkentő hatása van. A nagy hozamú csapadékvizek tározására szolgál, hogy a befogadót mentesítse a hirtelen nagy mennyiségű csapadékvíz terheléstől. A záportározót kb. 1,5 m magas 2:1-es rézsűhajlású töltés veszi körbe, a tó befogadó kapacitása ennek megfelelően 1 m magas vízoszlop tartása esetén kb. 12.000 m3. A záportározóban tartandó víz szintbéli szabályozását vízkormányzó műtárgyak biztosítják, egy beeresztő és egy leeresztő műtárgy beépítésével. A leeresztő műtárgy esetén egy szintszabályzó beépítését tervezi az önkormányzat amely a tározó kapacitás elérést követően leereszti a vizet, a tó teljes kiürülésének megakadályozása érdekében viszont lezárja a víz útját. A kijelölt záportározó jelenleg is egy nádborítású terület, amely a mély fekvéséből adódóan jelenleg is nagyobb csapadék esetén megtelik vízzel, a talajmechanikai adottságait tekintve a felső 0,5 m-en homokos agyag réteg található, amely miatt nem szárad ki a terület. A záportározó kialakításakor csak a felső humuszréteg kerül leszedésre és a tó környezete kerül rendezésre, a töltés kiépítésével. A záportározó maximális kapacitását elérve a vízszintszabályzó műtárgy segítségével a csapadékvíz egy kb. 1,3 km hosszú földmedrű árokba kerül, amely a befogadóig vezeti a vizet.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, az önkormányzat részére megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege 115,00 millió forint, a támogatás mértéke: 100%

Kivitelező:                      SIGNUM  ALFA –  TEAM  Kft. 1047 Budapest, Fóti út 56.

Műszaki ellenőr:            AEGOPOLIS Mérnökiroda Kft. 6000 Kecskemét, Sajó utca 28.                             

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. június 6.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00021

További információ:
https://www.palyazat.gov.hu/
Fülöpszállás Községi Önkormányzat: 06-78/435-322
www.fulopszallas.hu

 

 

 

2018. május

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY

 

ÚJ FEJEZET A FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZPONTI BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE PROJEKTBEN

 

A TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00021 számú projekt keretében a község belterületi központjában a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója kerül megvalósításra. Az előkészítés során 2018. áprilisában ajánlattételi eljárás keretében kiválasztásra került a tervező cég, amely a csapadékvíz-elvezetés vízjogi engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációját, a település vízkárelhárítási tervét, valamint a Területi Vízügyi Tanácshoz véleményezésre benyújtandó tervdokumentációt készíti. A tervező az AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft, (1134 Budapest, Angyalföldi u. 30-32.), a tervezés értéke 3.600.000 Ft + ÁFA.

Az engedélyezésre, véleményezéshez szükséges dokumentációk alapján az engedélyek kiadására várhatóan szeptemberig, a közbeszerzési eljárás lefolytatására pedig várhatóan december végéig kerül sor.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, az önkormányzat részére megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege 115,00 millió forint, a támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.április 30.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00021

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ 
Fülöpszállás Községi Önkormányzat
Tel: 06-78/435-322
www.fulopszallas.hu

 

2017. október

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY

 

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZPONTI BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE

A projekt keretében a község belterületi központjában levő utcákban oldja meg az Önkormányzat a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukcióját, ezáltal az érintett öblözetben az épített környezet és a lakosság védelmét, valamint egy záportó kialakítását, mely egyrészt a település utcáiból érkező vizek egyik befogadója, másrészt a vízvisszatartás szempontjából az egyik fontos, önállóan is támogatható projektelem. A település leglátogatottabb része a Kossuth Lajos út (Önkormányzat, Óvoda, Orvosi rendelő), a Solti út (Kereskedelmi egység) és a Kiskunság tér (református templom), amely bár egy magas pontja a településnek, de egy nagyobb mennyiségű csapadékvíz nem tud elszivárogni, továbbá nem tud lefolyni a területről, így a közintézmények megközelítése problémát okoz heves esőzések alkalmával. A jelenleg is burkolt területeken (parkolók) burkolt fedlapos csatornahálózat kialakítása indokolt, egyéb esetben földmedrű árkokat alakít ki az önkormányzat. A kapubejárókban szintén burkolt fedlappal ellátott szakaszokat alakítanak ki. A kisebb árokszelvények esetén a TB burkoló elemek fedlapja a térszínen halad, ezért ezek teherbírásakor “A” terhelési osztályú lapokat építenek be. A burkolt csatornaszakaszokon réselt, azaz nem teljesen zárt rendszerű előregyártott mederelemet alkalmaznak. Az Erkel utcán vezetik le az előzőekben említett területről lefolyó csapadékvízet az árvízcsúcs csökkentő záportározóig. Az Erkel utcában  csak zárt rendszerű csatornát épít az önkormányzat. Az Erkel utcáról érkező csapadékvizek ideiglenes befogadója egy 1,5 ha nagyságú záportározó tó lesz, amelynek árhullám csökkentő hatása van. A nagy hozamú csapadékvizek tározására szolgál, hogy a befogadót mentesítse a hirtelen nagy mennyiségű csapadékvíz terheléstől. A záportározót kb. 1,5 m magas 2:1-es rézsűhajlású töltés veszi körbe, a tó befogadó kapacitása ennek megfelelően 1 m magas vízoszlop tartása esetén kb. 12.000 m3. A záportározóban tartandó víz szintbéli szabályozását vízkormányzó műtárgyak biztosítják, egy beeresztő és egy leeresztő műtárgy beépítésével. A leeresztő műtárgy esetén egy szintszabályzó beépítését tervezi az önkormányzat amely a tározó kapacitás elérést követően leereszti a vizet, a tó teljes kiürülésének megakadályozása érdekében viszont lezárja a víz útját. A kijelölt záportározó jelenleg is egy nádborítású terület, amely a mély fekvéséből adódóan jelenleg is nagyobb csapadék esetén megtelik vízzel, a talajmechanikai adottságait tekintve a felső 0,5 m-en homokos agyag réteg található, amely miatt nem szárad ki a terület. A záportározó kialakításakor csak a felső humuszréteg kerül leszedésre és a tó környezete kerül rendezésre, a töltés kiépítésével. A záportározó maximális kapacitását elérve a vízszintszabályzó műtárgy segítségével a csapadékvíz egy kb. 1,3 km hosszú földmedrű árokba kerül, amely a befogadóig vezeti a vizet.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, az önkormányzat részére megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege 115,00 millió forint, a támogatás mértéke: 100%

A kivitelezés a tervek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése után lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése után kezdődhet.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.április 30.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00021

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/
Fülöpszállás Községi Önkormányzat
06-78/435-322

www.fulopszallas.hu