Tájékoztató a kijárási korlátozásról

Tisztelt Fülöpszállásiak!

Szeretnénk ezúton is tájékoztatni lakosainkat a koronavírus helyzetben holnaptól életbe lépő új, központilag elrendelt szabályokról. Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni az itt élőknek ebben a rendkívüli helyzetben tanúsított türelmét és megértését. Bízva abban, hogy fegyelmezett magatartással együtt sikerül olyan helyzetet teremteni, amelyben minimálisra csökkenthetjük vagy elkerülhetjük a veszteségeket, kérem, hogy az alábbi rendelkezéseket is betartva éljük tovább mindennapjainkat:

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 2020. március 28-tól április 11-ig hatályos rendelkezései szerint:

 • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. (tömegközlekedési eszközökön is)
 • Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására a rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

Alapos indok:

 1. a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
 2. napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
 3. az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
 4. az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés (Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.)
 5. a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
 6. a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
 7. a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyiárut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
 8. az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
 9. a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
 10. a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
 11. a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
 12. az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
 13. a dohányboltban történő vásárlás,
 14. a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
 15. a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
 16. a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
 17. a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
 18. a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
 19. az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
 20. a szülői jogok és kötelezettségek,
 21. a hitéleti tevékenység.
 22. alapos indok továbbá – az egymástól való távolságtartásra vonatkozó szabály betartásával – a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

 

ÉLELMISZER ÜZLETEK ÉS GYÓGYSZERTÁRAK LÁTOGATÁSA

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a fenti személy tartózkodhat.

A rendeletben meghatározott korlátozások, így az egymástól való távolságtartásra vonatkozó szabály, a vendéglátó üzletekben való tartózkodás korlátozásával, valamint az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban a 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben meghatározott korú személyek tartózkodására vonatkozó előírások érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének felelőssége.

 

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Tájékoztatjuk Lakosainkat és időseinket, hogy az Önkormányzatunk munkatársai továbbra is várják és fogadják hívásaikat, kéréseiket a bevásárlások, gyógyszerkiváltások, egyéb segítségnyújtás biztosítása érdekében.

Kérjük, hogy kollégáinkat a 06-70/6473874 mobil illetve a 06-78/435-322 központi telefonszámon, vagy a polghivfulop@t-online.hu e-mail címen keressék. A megvásárolt dolgok kiszállításáról gondoskodni fogunk továbbra is.

 

TÁJÉKOZÓDÁS

Kérjük, hogy a koronavírus helyzettel kapcsolatos hiteles információk ügyében lehetőség szerint a www.koronavirus.gov.hu honlapot látogassák. Az első részben hivatkozott jogszabály hiteles szövege a https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/19f1d27b1584ffb22ff468a3635013b9f1813b5e/megtekintes linken érhető el.

 

Fülöpszállás, 2020.március 27.

 

                                                                                              Gubacsi Gyula sk.
polgármester

 

Kijárási korlátozás tájékoztató Fülöpszállás

Hozzászólások

hozzászólás