Országgyűlési képviselő választás 2018. április 8.

Országgyűlési képviselő választás 2018. április 8.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a 2018. április 8-ra kitűzött országgyűlési képviselő választáson szavazataikat Fülöpszálláson a 01. számú szavazókörben a Községháza nagy tanácstermében (6085 Fülöpszállás, Kossuth L.u.2.) és a 02. számú szavazókörben (Községi Könyvtár IKSZT nagytermében (6085 Fülöpszállás, Petőfi S.u.10.) adhatják le személyesen április 8-án reggel 6 óra 00 perc és 19 óra 00 perc között.

Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján más településen tartózkodnak és ott kívánnak szavazni, átjelentkezési kérelmüket legkésőbb 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 óráig adhatják be. Ezen határidő után már nincs lehetőség átjelentkezésre. Az átjelentkezők a lakóhelyüktől eltérő helyen az ott kijelölt szavazókörben szavazhatnak egy országos pártlistára, valamint ott fogják megkapni a lakóhelyük szerinti egyéni választókerületi jelölteket tartalmazó szavazólapot is.

A mozgásukban akadályozott, gátolt választópolgárok az ún. mozgóurna biztosítása iránti kérelmüket 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 óráig adhatják le a Helyi Választási Irodában 6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2. szám alatt írásban, az erre rendszeresített nyomtatvány segítségével. (Igényelhető a HVI-nél, ill. letölthető a www.valasztas.hu web oldalról is.) A kitöltött, az igénylő által aláírt nyomtatványt bárki meghatalmazás nélkül behozhatja a HVI-hez. Fontos tudnivaló, hogy a szavazás napján mozgóurna iránti igényt 15.00 óráig lehet benyújtani, az előbb említett módon a lakcíme szerinti Szavazatszámláló Bizottságnál. Akit a mozgóurnát igénylők jegyzékébe felvettek, az a választópolgár a szavazóköri névjegyzékben nem fog szerepelni, a szavazókörben akkor sem szavazhat, ha pl. az igény benyújtását követően állapotában olyan kedvező változás állt be, ami miatt mégis be tudna menni a szavazókörbe. A mozgóurnát igénylő választópolgárt az SZSZB legalább két tagja fogja felkeresni.

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan a Szavazatszámláló Bizottságoknak a szavazáson megjelent választópolgár személyazonosságát ellenőrizni kell, mielőtt részére a szavazólapokat átadják. Fontos, hogy a választópolgár magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal (kártya v. könyvecske formájú), vagy vezetői engedéllyel, vagy útlevéllel, vagy személyi azonosítót (személyi számot) tartalmazó hatósági bizonyítvánnyal és lakcímkártyával rendelkezzen, és azok valamelyikét az SZSZB-nek bemutassa. Amennyiben a választópolgár az adatait bármely okból nem tudja igazolni, az SZSZB visszautasítja. (Egy későbbi időpontban a személyazonosság és lakcím igazolása esetén természetesen van lehetőség szavazni.) A szavazólapokat az SZSZB a választópolgár előtt hivatalos bélyegző lenyomattal látja el és a választópolgár névjegyzékbeli aláírása után borítékkal együtt átadja. A választópolgár a névjegyzék aláírásával a szavazólapok átvételének tényét igazolja.

A szavazás során a szavazóhelyiségben levő fülkék igénybevételével biztosítja az SZSZB a szavazás titkosságának feltételeit, de a fülke igénybevétele, használata nem kötelező.

Amennyiben a szavazás menetével kapcsolatos „technikai” jellegű kérdés merül fel, úgy azokra a Szavazatszámláló Bizottságok, a Helyi Választási Iroda tagjai fognak válaszolni.

Fontos, hogy a szavazás napján az ún. kampánycsend kizárólag a szavazóhelyiségek közterületi bejáratától számított 150 m-es sugarú körben érvényes! Ezen a területen politikai célú kampányt folytatni nem lehet, a korábban kihelyezett plakátokat azonban az SZSZB illetve a HVI nem távolítja, nem távolíthatja el. Amennyiben a kampánytilalommal vagy a szavazással kapcsolatban bárkinek panasza merül fel, úgy ezzel kapcsolatban kifogást a Bács-Kiskun megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottságához nyújthat be. (OEVB elérhetőségei: székhely/levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1., telefon: 76/562-015 e-mail: jegyzo@kiskunfelegyhaza.hu )

Fülöpszállás, 2018. április 5.

Helyi Választási Iroda Fülöpszállás

 

 

A Szavazókörök és Szavazatszámláló Bizottságok tagjai, Helyi Választási Iroda adatai

Fülöpszállási 01. sz. szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága

(6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2.  Községháza)

 

Név Lakcím Státusz
Dr. Bálint György László elnök Fülöpszállás, Béke u. 6. Vál.tag
Mátyás Kinga elnök helyettes Fülöpszállás, Petőfi S. u. 15. Vál.tag
Páli Lászlóné Fülöpszállás, Solti u. 16. Vál.tag
Kozma Imre Fülöpszállás, Kuthen u 10/A. MSZP-Párbeszéd Magyarországért mb.
Tóth Sándorné Fülöpszállás, Székekpuszta 72/A DK mb.
dr. Bálintné Bakki Erika Fülöpszállás, Bajcsy-Zs. u. 18. FIDESZ-KDNP mb.
Csepregi Lászlóné Fülöpszállás, Ady E. u. 4. FIDESZ-KDNP mb.
Bajusznács Jánosné HVI tag Jegyzőkönyvvezető

 

Fülöpszállási 02. sz. szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága

(6085 Fülöpszállás, Petőfi S. u. 10. Községi Könyvtár)

 

Név Lakcím Státusz
Járdi Mihály elnök Fülöpszállás, Ady E. u. 44. Vál.tag
Cseh – Szakál Ildikó elnök h. Fülöpszállás, Vörösmarty u. 20/A. Vál.tag
Pataki Béláné  Fülöpszállás, Kálvin u. 19. Vál.tag
Kis Károlyné Fülöpszállás, Ady E u. 49. MSZP-Párbeszéd Magyarországért mb.
Pócs Mártonné Fülöpszállás, Ady E. u. 28. DK mb.
Urbán Mihály Fülöpszállás, Bem u. 1. JOBBIK mb.
Csepregi Zoltán Fülöpszállás, Hunyadi u. 6. FIDESZ-KDNP mb.
Heizer Mihály Fülöpszállás, Attila u. 38. FIDESZ-KDNP mb.
Kiss Éva HVI tag Jegyzőkönyvvezető

 

 

Fülöpszállás Község Helyi Választási Iroda

(6085 Fülöpszállás, Kossuth L.u.2.  Községháza)

tel: (78) 435-322, fax: (78) 435-079 e-mail: polghivfulop@t-online.hu

 

 

Név Státusz
Simon László István

 

HVI vezető
Tánczos Györgyné

 

HVI tag, HVI vezető jogi helyettese

 

Hozzászólások

hozzászólás