Lakossági fórum

MEGHÍVÓ

Fülöpszállás Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 17. napján 18.15-kor lakossági fórumot tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom a község lakóit.

A lakossági fórum helye:  Könyvtár és Közösségi Ház ( IKSZT nagyterem ) Fülöpszállás, Petőfi S.u.10.

Fülöpszállás egész közigazgatási területére Települési Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi rendelet (TkR) készül, amelyet az új jogszabályi környezetben minden településnek október elsejéig el kell készítenie.

Előadók: Gubacsi Gyula polgármester, Albicz Ágnes főépítész és Dr. Bán Dávid történész, építészeti szakíró az Archikom Média Kft. részéről

 

Miről lesz szó?

Települési Arculati Kézikönyv (TAK) leírja a település természeti és épített környezete – például középületek, közterületek, lakóházak – által meghatározott arculatát, jellemzőit, védendő értékeit, és ezek alapján ajánlást tesz arra, hogyan lehet a településképet megőrizni, annak jó építészeti hagyományait a jövőben továbbvinni.

Az önkormányzat a településkép védelmét Településképi rendeletben (TkR) biztosíthatja. Ennek lényege ugyancsak a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzése és fejlesztése.

A partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság javaslatot, véleményt nyilváníthatnak a lakossági fórum előtt és után 8 napon belül (azaz július 25-ig) az info@archikom.hu elérhetőségeken.

Vegyen részt Ön is a lakossági fórumon, és tegye meg javaslatait! Szóljon bele, formálja Ön is a jövő Fülöpszállását!

 

Fülöpszállás, 2017. július 7.                                                                                                                                                                            Gubacsi Gyula
polgármester

Hozzászólások

hozzászólás