Ebösszeírás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Fülöpszállás Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében a község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában július 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A tulajdonos köteles bejelenteni az önkormányzatnál is, ha 4 hónapos kort elért, vagy annál idősebb eb a tulajdonába ( akár időlegesen is tartásába ) került, továbbá ha az eb elveszett, elhullott, más tulajdonoshoz került stb.  4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel ( mikrochip) megjelölve tartható. Az ebösszeírás „önbevallásos” módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot ún. „Ebösszeíró adatlap 2017” kell kitölteni és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni. A jelen tájékoztatóval kiküldött adatlapon túl szükséges további adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Az adatlapok beszerezhetők a Fülöpszállás Polgármesteri Hivatal (6085 Fülöpszállás, Kossuth L.u.2.) 7. számú irodájában, (Tánczos Györgyné-nél) vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról fulopszallas.hu

Az adatlap kézzel és géppel is kitölthető, de az aláírás minden esetben elengedhetetlen feltétele a benyújtásnak!

Kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Polgármesteri Hivatal (6085 Fülöpszállás, Kossuth L.u.2.) 7. számú irodájában, illetve a 78/435-322/13 mellék telefonszámon, Tánczos Györgyné ügyintézőnél kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módon lehet benyújtani:

  • személyesen: 6085 Fülöpszállás, Kossuth L.u.2. 7. számú iroda (Tánczos Györgyné ügyintéző)
  • postai úton: Polgármesteri Hivatal 6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2.
  • elektronikusan a tanczosne@fulopszallas.hu elektronikus levélcímre

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2017. augusztus 31.

A jelenlegi ebösszeírás során a már korábban az állatorvosnál bejelentett és mikrochip-el ellátott, a központi nyilvántartásban szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, bejelenteni (az eb elveszett, elhullott, más tulajdonoshoz került stb.)

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot von maga után!

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket a hatósági állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködésüket megköszönve!

Simon László sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Letölthető melléklet: ebösszeíró adatlap

Hozzászólások

hozzászólás