Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

BURSA-HUNGARICA 2020. évi pályázati kiírás

Fülöpszállás Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2020. évre a BURSA-HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot a szociálisan rászorult felsőoktatási hallgatók számára.

A BURSA-HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra Fülöpszállás önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű ( nappali tagozatos ) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat („A típusú pályázat”),

illetve azon felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert pályázók igényelhetik az ösztöndíjat, akik a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2020/2021. tanévtől kezdődően tanulmányaikat ténylegesen megkezdik. (“B”) típusú pályázat).

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott, aláírt és a kötelező mellékletekkel ellátott jelentkezési lapot Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél, Mátyás Kingánál lehet leadni. További információ is itt kérhető, vagy a 78/435-322 (13. mell.) telefonszámon.

A pályázat kötelező mellékletei:

  1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás („A” típusú pályázatnál kötelező)
  2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

A pályázat benyújtásának határideje: mai naptól 2019. november 5-ig.

Letölthető dokumentumok:

Bursa pályázati kiírás 2020. “A”

Bursa pályázati kiírás 2020. “B”

Hozzászólások

hozzászólás