Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Határidő változás!!!
2018. november 6. helyett 2018. november 13-ig
adható be Bursa Hungarica pályázat!


BURSA-HUNGARICA 2019. évi pályázati kiírás

Fülöpszállás Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2019. évre a BURSA-HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot a szociálisan rászorult felsőoktatási hallgatók számára.

A BURSA-HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra Fülöpszállás önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat (“A”) típusú pályázat),

illetve azon felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert pályázók igényelhetik az ösztöndíjat, akik a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2019/2020. tanévtől kezdődően tanulmányaikat ténylegesen megkezdik.
(“B”) típusú pályázat).

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott, aláírt és a kötelező mellékletekkel ellátott jelentkezési lapot Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél, Mátyás Kingánál lehet leadni. További információ is itt kérhető, vagy a 78/435-322 (13. mell.) telefonszámon.

A pályázat kötelező mellékletei:

  1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás („A” típusú pályázatnál kötelező)
  2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

A pályázat benyújtásának határideje: mai naptól 2018. november 13-ig.

 

Letölthető dokumentumok:

Bursa pályázati kiírás 2019. A

Bursa pályázati kiírás 2019. B

 

Hozzászólások

hozzászólás