BÁCSVÍZ Zrt. kihelyezett ügyfélfogadása

Tájékoztatás a BÁCSVÍZ Zrt. kihelyezett ügyfélfogadásáról

A BÁCSVÍZ Zrt. munkatársai

2019. május 24-én (péntek) 9 – 17 óra és

2019. május 25-én (szombat) 9 – 14 óra között

a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(Fülöpszállás Kossuth Lajos. u. 2.)

fogadják a fülöpszállási ügyfeleiket.

A kihelyezett ügyfélfogadás során az alábbi ügyintézésre van lehetőség:

– közszolgáltatási szerződések megkötése, aláírása
–  nyilvántartási adatok módosítása
– tulajdonosváltozás bejelentése
– kibocsátott számlákkal kapcsolatos felvilágosítás
– leolvasási és számlázási renddel kapcsolatos tájékoztatás.

A közszolgáltatási szerződés megkötését a korábbi szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló vagy Meghatalmazással rendelkező személy végezheti el.
Ha a felhasználó személyében változás történt (pl. az ingatlan értékesítésre került; az ott lakó felhasználó elhunyt és az örökösök kívánnak szerződést kötni), akkor az alábbi dokumentumokkal keressék fel a kihelyezett ügyfélszolgálat munkatársait:

–           hiánytalanul kitöltött, az érintett felek által aláírt Felhasználó személyének változása – bejelentő lap, vagy az azon szereplő adatokat tartalmazó dokumentum,

–           tulajdonjogot átruházó (pl.: adásvételi, ajándékozási, tartási, házastársi, élettársi vagyonközösséget megszüntető szerződés, árverési jegyzőkönyv, hagyatékátadó végzés stb.), vagy használati jogot biztosító okirat (pl. bérleti szerződés, használati szerződés, haszonélvezeti jogot alapító szerződés, tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, stb.), elhalálozás esetén halotti anyakönyvi kivonat,

–           az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (TAKARNET rendszerből származó változat megfelel)

–           több személy, szervezet tulajdonában álló ingatlan esetén valamennyi tulajdonos által aláírt megállapodás (Hozzájáruló nyilatkozat).

Amennyiben nem az érdekelt felek (pl. eladó, vevő) jelennek meg, az ügyintézéshez a fenti dokumentumokon túlmenően meghatalmazás is szükséges, melyen szerepel az érdekelt felek és két tanú aláírása.
A Meghatalmazás, a Felhasználó személyének változása bejelentő lap és a Hozzájáruló nyilatkozat a Polgármesteri Hivatal Titkárságán előzetesen átvehetők, vagy a www.bacsviz.hu honlapról letölthetők.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a víziközmű-szolgáltatás általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeit a www.bacsviz.hu honlapon elérhető Üzletszabályzat tartalmazza. A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos kérdéseik esetén a BÁCSVÍZ Zrt. munkatársai az ingyenesen hívható 06-80/40-30-20 telefonszámon részletes felvilágosítást nyújtanak.

                                                                                  BÁCSVÍZ Zrt.

Hozzászólások

hozzászólás