Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítással kapcsolatos változásokról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat megalkotta a háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszoláltatás kötelező igénybevételéről szóló rendeletet.
12/2017(XII.18.) önkormányzati rendelet 2018. január 17-én lépett hatályba. A rendelet értelmében ezen időponttól a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kötött bel- és külterületi ingatlanok esetében, ahol az ingatlanon keletkező háztartási szennyvíz egyedi, zárt rendszerű szennyvízaknákban kerül elhelyezésre, csak az önkormányzattal szerződésben álló, erre külön környezetvédelmi és hatósági engedéllyel rendelkező közszolgáltató szippanthatja ki, illetve szállíthatja el a keletkező szennyvizet.

A kijelölt szolgáltató:

TI-TÓ Csatornatisztító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidítve: TI-TÓ Kft.

Cégjegyzékszám: 03-09-104516
Adószám: 11379856-2-03
Székhely: 6320 Solt, Fűzfa u. 25.
Fióktelep: 6320 Solt, Földvári u. 18-20.

A szennyvíz szippantási igényeket a solti telephelyen lévő irodában hétfőtől-péntekig 7 és 15 óra között lehet bejelenteni személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeken:
Telefon:
78/487-589
30/958-9466

e-mail: titokft@gmail.com

A szolgáltató a megrendelt szállítást a bejelentéstől számított 24 órán belül elvégzi.

A szolgáltatás ára (melyről a szolgáltató minden esetben számlát állít ki):

  1. Lakossági közszolgáltatás esetén (begyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás): 2325 Ft + 27% ÁFA /m3
  2. Intézményi közszolgáltatás esetén (begyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás): 2525 Ft + 27% ÁFA/m3

Tájékoztatjuk az érintett ingatlanok tulajdonosait, használóit, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013(XI.29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében az ingatlanon történő vízfelhasználás esetén az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója évente legalább egy alkalommal köteles a közszolgáltatás igénybevételére, kivéve, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik.
A szolgáltatással kapcsolatos részletekről szükség esetén a Közszolgáltató, illetve az önkormányzat nyújt részletesebb tájékoztatást.

Fülöpszállás Községi Önkormányzat

Hozzászólások

hozzászólás