Tájékoztató a foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése c. projektről

TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló

EFOP-1.9.3-VEKOP-17
„A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése”
elnevezésű kiemelt projektről

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) által megvalósított az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt (a továbbiakban: EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projekt) elsődleges célja, a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeinek növelése, foglalkoztatásának élénkítése, valamint a rehabilitációs szakmai rendszer továbbfejlesztése.

A program megvalósítására az Emberi Erőforrások Fejlesztése Operatív Program 1.9. intézkedése keretében az Európai Szociális Alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított 4,2 milliárd Ft használható fel.

A projekt két pillér köré szerveződik, így egyaránt szolgálja a rehabilitációs rendszer szakmai továbbfejlesztését és a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását ösztönző (szabályozói-, fizikai- és személyi) környezet, támogató fejlesztések kialakítását.

A foglalkoztatás élénkítését közvetlenül támogató fejlesztések célcsoportját a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek, valamint elsődlegesen a nyílt munkaerő-piaci munkáltatók alkotják.

A projektbe bevonhatóak azon megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 1. – egészségi állapotuk a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, (B1, B2, C1, C2, D, E kategória), vagy
 • legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkeznek, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt, vagy
 • munkaképesség-csökkenésük 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy
 • fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülnek, vagy

a 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 38/C. § szerint a komplex minősítés alól mentesülők rokkantsági ellátásuk időtartama alatt,

HA:

 1. b) foglalkoztatásban nem állnak és
 2. c) vállalják az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projekt a részvételt, és erre vonatkozóan írásbeli megállapodást kötnek és a megállapodásban foglaltakat teljesítik.

Megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek részére nyújtható szolgáltatások, támogatások:

 • A program keretében egyénre szabott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások

igénybevételére van lehetőség.

 • Utazási költségtérítésként megtérítjük a szolgáltatásban való részvételhez kapcsolódó utazás költségeit.
 • Támogatás nyújtható a képzésben való részvételhez, új szakképzettség, szakmai ismeret megszerzéséhez.
 • Képzési támogatásként megtéríthetjük a programrésztvevők teljes képzési költségeit.
 • Utazási költségtérítésként megtérítjük a képzésre történő utazás költségeit.
 • A képzés időtartamára megélhetést biztosító támogatás nyújtható.
 • A programrésztvevők elhelyezkedéséhez – nagyobb távolságban történő munkavégzéséhez – a lakásbérleti és közüzemi díjakkal kapcsolatos kiadásokra felhasználható mobilitási (lakhatási) támogatás adható.
 • Az arra fogékony munkáltatók támogatásával segítjük elő akadálymentes munkahelyek megteremtését és így a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek mielőbbi foglalkoztatását.

Munkáltatók részére biztosítható szolgáltatások és támogatások:

A munkaerő-kereslet élénkítése érdekében a projekt keretein belül a munkaadók részére nyújtható szolgáltatások, támogatások:

 • foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások,
 • szemléletformáló, érzékenyítő szolgáltatások.
 • adaptációs támogatás.

Adaptációs támogatás állapítható meg – a feltételeknek való megfelelés esetén -a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő projektbe vont ügyfelek foglalkoztatását vállaló munkáltatók számára, amennyiben a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan még szükséges a munkahely akadálymentesítése, a munkavégzéshez használandó gépek, berendezések foglalkoztatni kívánt ügyfelek speciális igényeihez történő igazítása vagy segítő személyzet alkalmazása esetén felmerülő költségek enyhítéséhez.

A projekt keretében emellett kifejlesztésre kerül egy, kifejezetten a megváltozott munkaképességű személyek és őket alkalmazni kívánó munkáltatók számára szolgáló foglalkozási rehabilitációs portál, mely szintén hozzájárul az ügyfelek munkaerő piaci integrációjának elősegítéséhez, a munkaerő-kereslet és -kínálat illesztéséhez.

További kérdéseivel kérjük, keresse személyesen vagy elektronikus úton (telefonon, e-mailben) a Tanácsadói Hálózat megyei (fővárosi) irodáit és munkatársait!

A Tanácsadói Hálózat Bács-Kiskun megyei irodájának elérhetősége:

 

Megyei iroda címe Telefonszáma E-mail címe
        6400 Kiskunhalas,                       Nagy Szeder István utca 1.             30/ 68-25-541

 

A Tanácsadói Hálózat további megyei irodáinak elérhetősége a www.szgyf.gov.hu honlapon megtalálható.

Kérjük, hogy a programba történő bevonás érdekében az alábbi okmányokat/iratokat hozza magával:

 • személyazonosító igazolványt,
 • lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • TAJ számot igazoló hatósági igazolványt,

továbbá a megváltozott munkaképesség igazolására szolgáló, rendelkezésére álló:

 • komplex minősítés eredményérő szóló hatályos bizottsági összefoglaló véleményt (szakvélemény) vagy hatósági bizonyítványt (2012. után kiadott), vagy
 • egészségkárosodásának, munkaképességének mértékét megállapító hatályos szakvéleményt, szakhatósági állásfoglalást (2012. előtt kiadott), vagy
 • megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülés esetén a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátást megállapító határozatot,vagy rokkantsági ellátás továbbfolyósításáról szóló határozatot, vagy
 • fogyatékossági támogatást megállapító határozatot, vagy
 • vakok személyi járadékát megállapító határozatot.
 • ———

Hozzászólások

hozzászólás