Tájékoztatás a téli rezsicsökkentésről

Tisztelt Lakosság!

A kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében, hogy azok, akik földgázszolgáltatást nem vesznek igénybe és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben, háztartásonként megkaphassák a 12.000 Ft értékű juttatást.

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozata alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a helyi önkormányzatoknál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig.

Az igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye!

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült támogatásban. (12.000 Ft-os finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírás).

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy akik a jelen tájékoztató alapján jogosultak a támogatásra, a nyilatkozatot kitölteni szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatalban.

A Nyilatkozatot kizárólag az e célra készült formanyomtatványon lehet megtenni!

A Nyomtatvány Mátyás Kingától (szociális ügyintéző) vagy Révész-Szabadi Évától (Titkárság) igényelhető kizárólag ügyfélfogadási időben, 2018. október 15-ig!

Felhívom a Lakosság figyelmét, hogy mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában adja le nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel kapcsolatban. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő már korábban részesült a 12.000,- Ft összegű juttatásban a gázszolgáltató által, rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kell, hogy kezdeményezzen.

2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség, az igényelt támogatás kiosztásának módjáról, időpontjairól, átvételi helyéről majd egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a Kormány további – később meghozandó – döntései értelmében.

 

Fülöpszállás, 2018. augusztus 9.

 

Gubacsi Gyula
polgármester

Hozzászólások

hozzászólás