Felhívás a kutyatartók és tájékoztató a lakosság részére

FELHÍVÁS A KUTYATARTÓK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A LAKOSSÁG RÉSZÉRE

Ezúton is szeretnénk felhívni – első sorban a kutyatartók figyelmét – a felelős kutyatartás általános szabályaira, melyet a közelmúltban történt kutyatámadás is indokol.

Az állatvédelmi törvény és a kutyák tartására vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása a tulajdonosok, gazdák kötelessége, egyben felelőssége is.

Az alapvető szabályok előírják, hogy az eb tulajdonosa köteles arról gondoskodni, hogy az állat korának, fajtájának és szükségleteinek megfelelő tartási, élelmezési, gondozási valamint egészségügyi körülmények között élhessen.

Szintén a tulajdonos kötelessége olyan körülményeket teremteni, hogy kutyája, kutyái a tartási helyükről, udvarból ne tudjanak el- vagy kiszökni, függetlenül attól, hogy milyen vérmérsékletű kutyáról van szó.

Utcán, közterületen kutyát kizárólag pórázon, olyan módon lehet sétáltatni, hogy az még időlegesen se maradhasson felügyelet nélkül. Az olyan eb, amelynek akár csak mérete miatt is szükséges, a szájkosár használata indokolt és ajánlott.

 

A tulajdonost – a teljesség igénye nélkül – a fentieken túl az alábbi kötelezettségek terhelik:

  • a tulajdonos köteles minden, három hónapos kort betöltött kutyáját az arra jogosult hatósági állatorvosnál bejelenteni, transzponderrel (köznapi nyelven chip-el) megjelöltetni és első alkalommal, majd évente veszettség elleni védőoltást beadatni. Első alkalommal az állatorvos kiadja a külön jogszabály szerinti ún. kisállatkönyvet, melyet meg kell őrizni, abba az állatorvos a transzponder számát rögzíti, illetve bejegyzi többek között a védőoltások megtörténtét.
  • a gazda köteles bejelenteni továbbá az önkormányzatnál is, ha három hónaposnál idősebb kutya a tulajdonába, gondozásába kerül, ha a bejelentett kutyája elpusztul, eladja, stb.

Fokozott figyelemmel és felelősséggel tartozik a kutya tulajdonosa a külön jogszabályban leírt veszélyes fajták, vagy a külön hatósági eljárás keretében veszélyessé nyilvánított kutyák tekintetében. Ezen kutyák tartására vonatkozóan a Járási Hatósági Főállatorvos, az Állategészségügyi hatóság külön előírt eljárási rendje szerinti engedélyezési, bejelentési, nyilvántartási, tartási szabályokat kell betartani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kutya gazdája, tulajdonosa a kutyáját belterületen felügyelet nélkül bocsátja utcára, kóborolni hagyja – amennyiben az súlyosabb cselekményt nem valósít meg – szabálysértést követ el és 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Szabálysértési feljelentés elsősorban a rendőrség körzeti megbízottjánál vagy a Kiskőrösi Járási Hivatalnál tehető.

Amennyiben a kutya embernek, állatnak sérülést okoz – az állategészségügyi hatóság a tulajdonost külön kormányrendelet szerinti cselekmények elvégzésére kötelezi, kötelezheti, az állat megfigyelését követően annak eredményétől függő intézkedéseket tesz.

 

Szintén bírsággal sújtható az a tulajdonos, aki a bejelentési, megjelölési, oltási kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget, a bírság összege többször ismételhetően esetenként 30.000 – től 50.000,- Ft-ig terjedhet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jövőben a település belterületén, valamint Kurjantó és Balázspuszta lakott területein az eseti megjelenéstől függetlenül a Keceli ebrendészeti telep több alkalommal , előre be nem jelentett időpontokban járőrözést fog végezni, és a közterületeken felügyelet nélkül talált kutyákat befogja, az ebrendészeti telepre szállítja.

A jogkövetkezmények terhe mellett – elsősorban a balesetek, kutyatámadások elkerülése érdekében – kérjük a Kutyatartókat a fentiekben ismertetett alapvető tartási, gondozási szabályok betartására, főként a kutyák felügyeletéről történő gondoskodásra!

 

Fülöpszállás Községi Önkormányzat

Hozzászólások

hozzászólás