Bursa Hungarica 2022. évi pályázati kiírás

BURSA-HUNGARICA 2022. évi pályázati kiírás

Bursa-Hungarica 2022. évi pályázati döntés

Fülöpszállás Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2022. évre a BURSA-HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot a szociálisan rászorult felsőoktatási hallgatók számára.

A BURSA-HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra Fülöpszállás önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat („A típusú pályázat”),

illetve azon felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert pályázók igényelhetik az ösztöndíjat, akik a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2022/2023. tanévtől kezdődően tanulmányaikat ténylegesen megkezdik. (“B”) típusú pályázat).

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott, aláírt és a kötelező mellékletekkel ellátott jelentkezési lapot a Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél, Baksa Erikánál lehet leadni. További információ is itt kérhető, vagy a 78/435-322 (13. mell.) telefonszámon.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

  1. A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak másolata („A” típusú pályázatnál kötelező)
  2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

A pályázat benyújtásának határideje: mai naptól 2021. november 5-ig.

 

Letölthető dokumentumok:

Bursa Hungarica Palyazati_kiírás_”A”_2022.

Bursa Hungarica Pályázati_kiírás_”B”_2022.

Hozzászólások

hozzászólás